Disclaimer

Disclaimer BLR-Bimon

BLR & Bimon B.V. (KvK Utrecht 30116961), hierna te noemen BLR-Bimon, publiceert op deze website ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. BLR-Bimon behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte, contract of abonnement.

Beperkte aansprakelijkheid

BLR-Bimon spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden diensten en/of producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten en/of producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van BLR-Bimon.
In het bijzonder zijn alle eventuele prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan BLR-Bimon nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze diensten en/of producten liggen bij BLR-Bimon.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de inhoud van deze website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BLR-Bimon, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke onderdelen anders aangegeven is. 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Contact

Wilt u meer weten of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op!