Installeren in een winkelcentrum vereist overleg en afstemming

Wij installeerden het ventilatiesysteem en voerden diverse loodgieterswerkzaamheden uit

Om kinderdagverblijf Speelstede te realiseren, zijn drie winkelruimtes samengevoegd. De waterleiding, riolering en ventilatie moesten op de nieuwe situatie worden aangepast. Overleg en afstemming liepen als rode draad door de realisatie van het kinderdagverblijf. “Dat is inherent aan installeren in een winkelcentrum”.

Lees verder via:

https://www.blr-bimon.nl/uploads/file/stedenbouw-redactie.pdf

Meer nieuwsberichten

Contact

Wilt u meer weten of heeft u feedback? Neem dan contact met ons op!