Privacy policy

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

30-05-2018

BLR-Bimon BV gevestigd te Montfoort (Nederland)

Disclaimer & Privacy policy internet site

BLR-Bimon verleent u hierbij toegang tot BLR-Bimon.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

BLR-Bimon behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op BLR-Bimon.nl is BLR-Bimon bedaeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van BLR-Bimon.

Beperkte aansprakelijkheid

BLR-Bimon spant zich in om de inhoud van BLR-Bimon.n! zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op BLR-Bimon.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van BLR-Bimon.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BLR-Bimon . Kopiéren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BLR-Bimon, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Privacy Policy

BLR-Bimon respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. De informatie die door BLR-Bimon tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt aa ngewend voor de evaluatie en verdere ontwikkeling van deze website. Alle verzamelde informatie met betrekking tot een bezoek aan deze website wordt anoniem geregistreerd en is niet te herleiden naar een (natuurlijk) persoon. Indien er persoonsgebonden informatie geregistreerd wordt, zal dit uitsluitend gebeuren na expliciete toestemming van de bezoeker.